Blog Posts

Umowa o dzieło – nie ma na piśmie, więc się nie liczy? Czy na pewno?

Wiele osób uważa, że jeśli coś nie zostało spisane na papierze, to tak jakby tego nie było. Jest to wielki błąd, ponieważ tym sposobem nie raz uzgadniając coś ustnie z drugą osobą, np. że pomalują jej dom, nawet nie mają świadomości, że tak naprawdę zawarli umowę o dzieło. Następnie próbują się z tego wycofać, argumentując, że nie ma umowy na piśmie, więc żadnej umowy nie było.

Pominięcie praw autorskich w umowie o dzieło – jak je ustanowić?

Zawierając umowę na wykonanie konkretnego dzieła, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak istotne jest jednoczesne przeniesienie praw autorskich do tego dzieła na zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca nie przeniesie na zamawiającego praw autorskich, może okazać się, że cel dla którego w ogóle umowa o dzieło została zawarta, nie zostanie zrealizowany.

Branża fotograficzna – umowa o dzieło czy zlecenia?

Termin „wolny zawód” od zawsze balansuje na granicy definicyjnej. Czy to tylko praca twórcza? Czy każdy artysta uprawa wolny zawód? Gdzie kończy się artysta, a zaczyna „skoszarowany” pracownik? Jedną z takich branż jest fotografia – obszar, w którym niejednokrotnie dochodzi do sporów, czy fotograf/model/wizażysta naprawdę pracuje tylko na umowę o dzieło, czy czasem jednak przysługuje mu zlecenie. Przyglądnijmy się poszczególnym przypadkom.   Wykonanie zdjęć   Nawet w branży fotograficznej często dochodzi do nadużyć, jeśli chodzi o typ umowy, a o

Więcej

Czy dokumentacja i rysunek techniczny są objęte prawami autorskimi?

Sporządzenie rysunku technicznego jakieś części, podzespołu, urządzenia jak najbardziej możemy wykonywać w oparciu o umowę o dzieło. Co jednak z prawami autorskimi? Czy wykonawca sporządzając rysunek techniczny w ogóle takowe nabywa? Niewątpliwie coś tworzy, ale czy w rozumieniu przepisów prawa jest to utwór?

Wykonanie masażu – liczy się rezultat czy staranne działanie?

Udając się do gabinetu masażu z pewnością każdy klient chce pozbyć się dokuczliwego bólu pleców, czy też innych części ciała. Liczy się dla niego efekt – ma przestać boleć. Taki tok myślenia mógłby prowadzić do wniosku, że w przypadku wykonania masażu mielibyśmy do czynienia z umową o dzieło, w której istotny jest rezultat. Jednak czy na pewno?

Tworzenie stron internetowych i ich administrowanie – umowa o dzieło czy zlecenia?

Stworzyłeś stronę internetową, ale po jakimś czasie okazuje się, że trzeba ją uzupełnić o dodatkowe elementy. Czasem jest ich kilka, czasem elementy należy uzupełniać w miarę regularnie. Być może taka praca ma tryb ciągły i nieokreślony czasowo? W ramach jakiej umowy należy ją wtedy rozliczać? Wszystko sprowadza się do rodzaju wykonywanych czynności.

Umowa licencyjna

Zasady przenoszenia praw autorskich do utworów zapisane są w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Większość z nas myśląc o przeniesieniu praw autorskich nie ma świadomości, że istnieją różne rodzaje umów, które pozwalają nam to zrobić. Umowy te mogą obejmować różne pola eksploatacji utworu oraz być ograniczone w czasie. Jedną z umów jest właśnie umowa licencyjna.

Umowa dotycząca pracy dziecka

Praca dzieci poniekąd słusznie może się kojarzyć ze smutną rzeczywistością biednych zakątków globu albo z niechlubną przeszłością XIX-wiecznej Europy, gdzie w czasach rewolucji przemysłowej wykorzystywanie dzieci do pracy było na porządku dziennym. W Polsce świadectwem tamtych minionych czasów, do których w Europie nie ma już powrotu jest art. 65 ust. 3 Konstytucji RP, który stoi na straży praw dziecka i zabrania zatrudniania dzieci do lat 16. Ale tajemnicą poliszynela jest to, że dzieci nadal są zatrudniane w różnym charakterze, w

Więcej

Czy przedsiębiorstwo budowlane może zatrudniać w oparciu o umowę o dzieło?

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia w firmie, zajmującej się robotami budowlanymi, jest bardzo istotny. Przedsiębiorcy w szczególności zainteresowani są tym, czy mogą zatrudniać osoby fizyczne w oparciu o umowę o dzieło, która jest nieoskładkowana, a co za tym idzie – korzystniejsza finansowo dla zatrudniającego. Z drugiej strony nieprawidłowe określenie, że dany stosunek prawny jest umową o dzieło, może skutkować zakwestionowaniem umowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Organ rentowy jest uprawniony do tego, by stwierdzić, że kontrakt błędnie nazwany umową o dzieło, w

Więcej

Umowa o dzieło w pigułce prawnej

Wszystko o umowie o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z najbardziej popularnych umów cywilnoprawnych, regulowaną w Kodeksie Cywilnym (art. 627- 647 KC). Swoją popularność wśród różnych form zatrudnienia zyskała dzięki temu, że nie stosują się do niej przepisy Kodeksu Pracy. W praktyce daje to większy zarobek wykonawcy dzieła, a dla zamawiającego jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż umowa o pracę.     Należy pamiętać, że umowa o dzieło posiada także ciemne strony, głównie dla wykonawcy. Nie daje bowiem prawa do płatnych urlopów, nagród jubileuszowych,

Więcej

Site Footer