Blog Posts

Czy dokumentacja i rysunek techniczny są objęte prawami autorskimi?

Sporządzenie rysunku technicznego jakieś części, podzespołu, urządzenia jak najbardziej możemy wykonywać w oparciu o umowę o dzieło. Co jednak z prawami autorskimi? Czy wykonawca sporządzając rysunek techniczny w ogóle takowe nabywa? Niewątpliwie coś tworzy, ale czy w rozumieniu przepisów prawa jest to utwór?

Wykonanie masażu – liczy się rezultat czy staranne działanie?

Udając się do gabinetu masażu z pewnością każdy klient chce pozbyć się dokuczliwego bólu pleców, czy też innych części ciała. Liczy się dla niego efekt – ma przestać boleć. Taki tok myślenia mógłby prowadzić do wniosku, że w przypadku wykonania masażu mielibyśmy do czynienia z umową o dzieło, w której istotny jest rezultat. Jednak czy na pewno?

Tworzenie stron internetowych i ich administrowanie – umowa o dzieło czy zlecenia?

Stworzyłeś stronę internetową, ale po jakimś czasie okazuje się, że trzeba ją uzupełnić o dodatkowe elementy. Czasem jest ich kilka, czasem elementy należy uzupełniać w miarę regularnie. Być może taka praca ma tryb ciągły i nieokreślony czasowo? W ramach jakiej umowy należy ją wtedy rozliczać? Wszystko sprowadza się do rodzaju wykonywanych czynności.

Umowa licencyjna

Zasady przenoszenia praw autorskich do utworów zapisane są w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Większość z nas myśląc o przeniesieniu praw autorskich nie ma świadomości, że istnieją różne rodzaje umów, które pozwalają nam to zrobić. Umowy te mogą obejmować różne pola eksploatacji utworu oraz być ograniczone w czasie. Jedną z umów jest właśnie umowa licencyjna.

Umowa dotycząca pracy dziecka

Praca dzieci poniekąd słusznie może się kojarzyć ze smutną rzeczywistością biednych zakątków globu albo z niechlubną przeszłością XIX-wiecznej Europy, gdzie w czasach rewolucji przemysłowej wykorzystywanie dzieci do pracy było na porządku dziennym. W Polsce świadectwem tamtych minionych czasów, do których w Europie nie ma już powrotu jest art. 65 ust. 3 Konstytucji RP, który stoi na straży praw dziecka i zabrania zatrudniania dzieci do lat 16. Ale tajemnicą poliszynela jest to, że dzieci nadal są zatrudniane w różnym charakterze, w

Więcej

Czy przedsiębiorstwo budowlane może zatrudniać w oparciu o umowę o dzieło?

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia w firmie, zajmującej się robotami budowlanymi, jest bardzo istotny. Przedsiębiorcy w szczególności zainteresowani są tym, czy mogą zatrudniać osoby fizyczne w oparciu o umowę o dzieło, która jest nieoskładkowana, a co za tym idzie – korzystniejsza finansowo dla zatrudniającego. Z drugiej strony nieprawidłowe określenie, że dany stosunek prawny jest umową o dzieło, może skutkować zakwestionowaniem umowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Organ rentowy jest uprawniony do tego, by stwierdzić, że kontrakt błędnie nazwany umową o dzieło, w

Więcej

Umowa o dzieło w pigułce prawnej

Wszystko o umowie o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z najbardziej popularnych umów cywilnoprawnych, regulowaną w Kodeksie Cywilnym (art. 627- 647 KC). Swoją popularność wśród różnych form zatrudnienia zyskała dzięki temu, że nie stosują się do niej przepisy Kodeksu Pracy. W praktyce daje to większy zarobek wykonawcy dzieła, a dla zamawiającego jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż umowa o pracę.     Należy pamiętać, że umowa o dzieło posiada także ciemne strony, głównie dla wykonawcy. Nie daje bowiem prawa do płatnych urlopów, nagród jubileuszowych,

Więcej

Gabinety kosmetyczne – umowy o dzieło czy zlecenia?

Często różnego rodzaju gabinety kosmetyczne, salony urody i atelier podążając za trendami i oczekiwaniami klientek wprowadzają nowe usługi. Wprowadzenie ich do swojego cennika niejednokrotnie wiąże się z koniecznością pozyskania współpracowniczkę/ka, którzy mają na danym polu już duże doświadczenie i umiejętności. Rodzi się wtedy pytanie jaką umowę zawrzeć z taką osobą. Czy będzie to umowa zlecenia czy o dzieło?

Zmiany w dziele z przeniesieniem praw autorskich

W wielu przypadkach do wykonanej pracy w ramach umowy o dzieło autorzy przekazują majątkowe prawa autorskie dla zleceniodawcy. Oznacza to, że ten ostatni może dysponować danym utworem – publikować, umieszczać, prezentować, eksponować itp. praktycznie w dowolnym miejscu otaczającej nas rzeczywistości. Czy może jednak w takim dziele dokonać jakichś zmian, modyfikacji, ulepszeń itp? Czasem tak, czasem nie – od czego to zależy?

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane – jak je rozróżnić?

Umowa o roboty budowlane stanowi odrębny typ umowy, który należy odróżnić od umowy o dzieło. Regulacje prawne dotyczące obu rodzajów stosunków prawnych są podobne, gdyż umowa o roboty budowlane historycznie wywodzi się właśnie z umowy o dzieło. Czym się różnią – wyjaśnia radca prawny Agnieszka Przybylska.

Site Footer