Deklaracje podatkowe – jak to ugryźć?! (skorzystaj z naszej ściągi)

Nowy Rok niesie za sobą ogrom spektakularnych postanowień. Podsumowując zeszły rok staramy się doskonalić wszystkie podjęte działania, czy to w pracy czy w życiu prywatnym. Nic nie zmieni jednak faktu, że każdy kto rozlicza swoje podatki w Polsce musi zmierzyć się z obowiązkiem złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Z pozoru nic trudnego, jednak wielu podatnikom spędza to sen z powiek. Wszystko zależy od rodzaju prac jakie wykonywał w ciągu roku, od tego czy pozostawał w ciągłym stosunku pracy, czy też nie, a nawet od narodowości i miejsca rozliczania się z pracodawcą, czy zleceniodawcą. Postaramy się przybliżyć Wam temat PIT-ów, tak, aby od tej pory coroczne składanie deklaracji podatkowych było miłą odskocznią od codziennych obowiązków.

Twój e-pit od 2019 roku

Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2019 roku uruchomiła e-usługę „Twój e-PIT”, za pomocą której rozliczy deklaracje podatkowe – PIT 37 i PIT-38 – za podatników.

Podatnik będzie miał 4 możliwości:

– do 30.04.2019 roku nie robić nic, a wtedy urząd rozliczy go na podstawie przygotowanego e-pit
– sprawdzić e-pit i zaakceptować bez zmian
– uzupełnić e-pit danymi OPP i odliczeń, np. ulgą na dziecko, czy na internet, a następnie zaakceptować dokument
– zrezygnować z e-pit i rozliczyć się samodzielnie.

 

PI- 11. PIT-11A (PIT-40A)

Każdy pracodawca i zleceniodawca ma obowiązek do końca lutego danego roku dostarczyć do pracowników/zleceniobiorców formularze PIT-11. Zasada ta dotyczy również ZUS-u oraz KRUS-u. Emeryci i renciści otrzymują PIT-11A (PIT-40A).

Rodzaje PIT

PIT-36 – między innymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących przychód z najmu oraz z pracy za granicą. Można rozliczać się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Dokument należy złożyć do 30.04.2019r.

PIT-37 – właściwy dla większości polskich podatników, między innymi tych, którzy uzyskali przychody z tytułu wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, a także umów cywilnoprawnych, przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, dla emerytów i rencistów, stypendystów. Można rozliczać się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Dokument należy złożyć do 30.04.2019r.

PIT-36L – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%. Można rozliczać się tylko indywidualnie. Dokument należy złożyć do 30.04.2019r.

PIT-28 – dla osób, które ryczałtowo rozliczają działalność gospodarczą, najem i dzierżawę (pozarolnicza działalność gospodarcza, najem). Dokument należy złożyć do 31.01.2019r.

PIT-38 – dla osób rozliczających dochody ze sprzedaży akcji i udziałów. Dokument należy złożyć do 30.04.2019r.

PIT-39 – dla osób rozliczających dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Dokument należy złożyć do 30.04.2019r.

PIT-16A – dotyczy rocznego rozliczenia karty podatkowej. Dokument należy złożyć do 31.01.2019r.

Załączniki do druków PIT

PIT/D (do PIT-36, PIT-37 i PIT-28) – przeznaczony dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych

PIT/2K (do PIT-36, PIT-37 i PIT-28) – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Dołącza się go wtedy, gdy po raz pierwszy dokonuje się odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

PIT/0 (do PIT-36, PIT-37 i PIT-28) – na tym formularzu wykazuje się odliczenia m.in. z darowizn, ulgi internetowej, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej .

PIT/28A (do PIT-28) – to informacja o przychodach podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, dzierżawy itp.

PIT/28B (do PIT-28) – to informacja którą musi złożyć ryczałtowiec osiągający przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych (chodzi tu w szczególności o spółkę cywilną i jawną).

PIT/B (do PIT-36 oraz PIT-36L) – to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

PIT/M (do PIT-36) – to informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w danym roku.

PIT-37 jak wypełnić

Najczęściej wypełnianym drukiem PIT jest formularz PIT-37. Jeśli podatnik rozlicza się z przychodu osiągniętego z tytułu jednej umowy o pracę wypełnienie dokumentu nie jest skomplikowane. Schody zaczynają się w momencie zbieżności kilku umów lub przychodów osiąganych z tytułu zasiłków czy stypendiów.

Najwięcej wątpliwości budzi część C formularza, czyli DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW. Aby ułatwić Wam wypełnienie PITu przytaczamy parę najważniejszych wskazówek.

Wiersz 1 – dochody z pracy:

Pole 37 – suma kwot z komórek 29 z PIT-11,
pole 42 – suma kwot ze wszystkich PIT-11 z pola 34
pole 38 – suma kwot z komórek 30 z PIT-11
pole 43 – kwota z pola 35 z PIT-11.

W kolumnie d obliczamy dochód odejmując od kwoty wpisanej w kolumnie b (suma z pól 37 i 42) kwotę z kolumny c (suma z pól 38 i 43).

Jeżeli obliczona dla kolumny d kwota okaże się ujemna, wpisujemy ją do kolumny e, ale bez minusa.

Pole 41 – suma kwot z komórek 33 z PIT-11.

Wiersz 2 – dochody z emerytur i rent:

pola 44 i 45 – kwota z komórki 38 z PIT-40A/11A.

W kolumnie f wpisujemy kwotę z pozycji 39 PIT-11A lub 50 PIT-40A.
Wiersz 3 – dochody z umów o dzieło i zlecenie

pole 47 – suma z pozycji: 49 i 53 z PIT-11 oraz 52, 56, 60 z IFT-1/IFT-1R plus kwota obliczona na podstawie informacji PIT-R (kwoty zwolnione od podatku).

Pole 48 – suma z pozycji 50 i 54 z PIT-11.

Kolumny d i e wypełniamy analogicznie jak w wierszu 1.

W kolumnie f wpisujemy sumę z pozycji 52 i 56 z PIT-11 oraz z 54, 58 i 62 z formularzy IFT-1/IFT-1R.
Wiersz 4 – prawa autorskie

W kolumnie b w pole 52 wpisujemy przychody, do których nie mają zastosowania 50 proc. koszty uzyskania przychodów (poz. 57 z PIT-11), a w pole 57 przychody, do których stosujemy 50 proc. koszty uzyskania przychodów (poz. 60 z PIT-11 i poz. 48 IFT-1/IFT-1R)

W kolumnie c w poz. 53 wykazujemy faktycznie uzyskane koszty a w poz. 58 wpisujemy sumę z pozycji 61 z PIT-11 (koszty 50 proc.).

Kolumny d i e wypełniamy analogicznie jak w wierszu 1.

W kolumnie f wpisujemy sumę z pozycji 59 z PIT-11 i pozycji 50 z IFT-1/IFT-1R.
Wiersz 5 – inne źródła – dotyczy dochodów ze stypendiów, spółdzielni rolniczych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych niewypłacanych przez zakład pracy i innych.
Można tu wpisać przychody z części D formularza PIT-8C takie jak np. dopłaty zakładu pracy do ubezpieczeń czy innych świadczeń.
Wiersz 6 – sumujemy kwoty wpisane powyżej.

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/67384,3,Ktory-PIT-dla-kogo.html
https://www.forbes.pl/pit/pit-37-za-2017-rok-instrukcja-wypelniania-krok-po-kroku/72fy5j0
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/twoj-e-pit-rozliczymy-podatek-dla-ciebie
https://www.money.pl/podatki/kalendarium/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x