Jak rozliczyć zagraniczne przychody?

Kiedy pracujesz zdalnie jako freelancer, nie ogranicza cię miejsce, z jakiego wykonasz zlecenie. Technicznie Twoim klientem może więc zostać każda firma z dowolnego kraju na świecie. Podobnie jak w przypadku freelancingu w Polsce, na rynku międzynarodowym również obowiązuje podział na umowy zawierane między firmami i osobami fizycznymi.

 

Jeśli wykonujesz pracę dla zagranicznego klienta pozostając przy tym w Polsce, podlegasz polskiemu prawu podatkowemu. Oznacza to, że z firmą zagraniczną powinieneś podpisać umowę możliwie najbardziej zbliżoną do umowy, jaką podpisałbyś w Polsce z polskim zleceniodawcą na taką samą pracę.

Jaką umowę zawiązuje freelancer z klientem zagranicznym?

Jeśli jesteś freelancerem i nie prowadzisz firmy, ze swoim zagranicznym klientem podpisz umowę analogiczną do tej, którą zawarłbyś z polskim klientem na ten sam zakres prac.

Przyjmijmy, że otrzymujesz zlecenie na napisanie 14 opisów produktów do sklepu internetowego dla francuskiego klienta. Taki zakres prac odpowiada w pełni umowie o dzieło i taką umowę zawarłbyś również z polskim klientem. Pamiętaj, że w umowie o dzieło ważny jest efekt i stworzenie zupełnie nowej pracy.

Z kolei jeśli klient zamawia u Ciebie opiekę nad graficzną stroną działania firmy w sieci i wynagradza cię za godzinę pracy, a nie za ilość stworzonych grafik, będzie to umowa zlecenia.

Pamiętaj, że umowy z zagranicznymi klientami nie muszą być zawarte w formie papierowego dokumentu z podpisami. Ustalenia między stronami są wiążące, nawet jeśli umowa zostanie zawarta ustnie, telefonicznie, elektronicznie i na odległość.

Jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów?

To, jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów freelancera i jakiej powinien być wysokości, zależy od źródła przychodu.

Wśród źródeł przychodu freelancerów możemy wyróżnić:

• działalność osobistą, w ramach której zawierasz umowy o dzieło i zlecenia
• przychody z praw majątkowych, które dotyczą przekazania praw autorskich lub udzielenia licencji i związanych z nimi ulg podatkowych
• działalność gospodarczą u osób, które prowadzą firmy
• inne źródła, do których można zaklasyfikować zlecenia o mieszanym charakterze, które np. częściowo klasyfikują się do kilku umów (np. umowa zlecenia i umowa agencyjna).

Pamiętaj, że mieszkając w Polsce podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, z jakiego kraju otrzymałeś wynagrodzenie, musisz opodatkować je w Polsce.

Każde źródło przychodu rozlicza się jednak nieco inaczej.

Jak zapłacić podatek od umowy o dzieło z zagranicznym klientem?

Odpowiednik umowy o dzieło zawartej z klientem spoza Polski rozliczysz w ramach działalności osobistej. Inaczej niż w przypadku umowy z polskim zleceniodawcą zagraniczny klient nie ma obowiązku opłacenia za Ciebie zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczkę na PIT musisz więc odprowadzić samodzielnie po tym, jak otrzymasz wynagrodzenie. Zrób to do 20. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość podatku obliczysz w kalkulatorach wynagrodzeń dostępnych online, ale jeśli chcesz zrobić to samodzielnie, najpierw musisz poznać swoją podstawę. W tym celu odejmij od kwoty wynagrodzenia 20% jego wartości – to Twój koszt uzyskania przychodu, czyli kwota ustawowo zwolniona z podatku.

Następnie od uzyskanej kwoty oblicz 17% (lub, jeśli przekroczyłeś II próg podatkowy, 32%). W ten sposób uzyskasz wysokość kwoty, jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów z praw majątkowych?

Freelancerzy nie tylko wykonują nowe projekty na zamówienie, ale również udostępniają gotowe produkty, udzielając licencji na ich wykorzystywanie. Dotyczy to np. udzielenie licencji na program komputerowy lub wykorzystanie zdjęć w określonym kontekście, bez utraty praw majątkowych.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich i umowa na udzielnie licencji dają przychód z praw majątkowych. Podobnie jak umowa o dzieło, opodatkowany jest on według skali – czyli na 17% lub na 32%.

Jego wysokość obliczasz na podstawie połowy uzyskanego wynagrodzenia, ponieważ Twój koszt uzyskania przychodu wynosi 50%.

Samej zaliczki nie musisz odprowadzać w ciągu roku – wystarczy zrobić to przy okazji składania zeznania na koniec roku, kiedy wykażesz swoje zarobki z tytułu takich umów. Warto jednak od razu zapisywać sobie te umowy wraz z ich wartością w złotówkach i wysokością podatku, aby usprawnić późniejsze rozliczenie.

Jak zapłacić podatek od umowy zlecenia zawartej z zagranicznym klientem?

Rozliczenie takiej umowy nie odbiega niczym od rozliczenia umowy o dzieło bez przekazania praw autorskich: koszt uzyskania przychodu również wynosi to 20%, a stawka podatku 17% lub 32%. W umowie zlecenia ze zleceniodawcą z zagranicy również musisz regularnie odprowadzać zaliczkę na PIT.

Jak zapłacić podatek od innych umów z zagranicznymi zleceniodawcami?

Przychody z innych umów, które nie są skodyfikowane w polskim prawie cywilnym, kwalifikuje się jako przychód z innego źródła. Nie przewiduje on zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, jakie nasz z umów o dzieło i zlecenia – od podatku odliczysz tylko faktycznie poniesione koszty.

Stawka podatku to tradycyjnie 17% lub 32%, jednak zapłacisz ją dopiero wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej.

Czy freelancer musi płacić ZUS od zagranicznych umów?

Dla freelancerów umowa zlecenia kojarzy się głównie ze składką na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z prawem odprowadza ją wraz podatkiem, jednak w przypadku umowy ze zleceniodawcą zagranicznym obowiązek ten nie występuje. Freelancer również nie ma obowiązku odprowadzenia składki ZUS od umów zlecenia zawartych z zagranicznymi klientami.

Jak przeliczyć wynagrodzenie z umowy zagranicznej?

Wiesz już, na jakich zasadach oblicza się podatki, dlatego teraz zajmijmy się walutą i przeliczeniami.

Kiedy zawiązujesz współpracę z zagranicznym klientem, prawdopodobnie odbierzesz wynagrodzenie w obcej walucie. Jeśli nie masz konta walutowego lub nie korzystasz z elektronicznych portmonetek, bank zaksięguje wpłatę obcej waluty na Twoje konto złotówkowe po swoim kursie – na ogół mniej korzystnym niż kurs w kantorze.

W tym wypadku nie masz problemu: przewalutowanie nastąpiło „automatycznie”, dlatego obliczysz podatek od kwoty, która pojawiła się na koncie złotówkowym.

W nieco bardziej skomplikowanej sytuacji znajdują się freelancerzy, prowadzący dwa konta. Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie w obcej walucie na konto walutowe, podatek obliczysz od równowartości w złotówkach i odprowadzisz go urzędu również w PLN.

Aby rozliczyć przychód zagraniczny w obcej walucie, przelicz otrzymaną kwotę na złotówki według średniego kursu bankowego NBP z dnia roboczego, który poprzedza dzień zaksięgowania wynagrodzenia na Twoim koncie.

Umowy z zagranicznymi klientami – jak zrobić to łatwiej?

Umowy zagraniczne kuszą freelancerów zarobkami w obcych walutach i jednocześnie odstraszają ze względu na konieczność samodzielnego rozliczenia. Jeśli chcesz zdobywać zlecenia z całego świata, a jednocześnie mieć pewność w kwestiach podatkowych, skorzystaj z rozliczenia przez serwis Useme.

Jest to rozwiązanie zarówno dla osób fizycznych, jak i dla freelancerów, którzy prowadzą swoją firmę, ale nie mają uprawień do wystawiania faktur międzynarodowych dla zagranicznych klientów.

Useme wystawi Twojemu klientowi międzynarodową fakturę zwolnioną z VAT. Ty z kolei zawiążesz z serwisem umowę o dzieło (jako osoba fizyczna) lub rozliczysz się na podstawie swojej faktury (jako firma z Polski).

W przypadku osób fizycznych Useme dokona całego rozliczenia, wypłacając kwotę netto, a wraz z końcem roku wyśle podsumowanie odprowadzonego podatku w PIT 11. Z samozatrudnionym freelancerem Useme rozliczy się jako B2B.

 

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

4.3 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x