Jak się rozliczyć z klientem zagranicznym?

Współpraca z zagranicznymi firmami to coraz bardziej zauważalna część rynku pracy zdalnej. Dotyczy zwłaszcza takich branż jak programowanie i szeroko pojęte usługi IT, w których polscy programiści zatrudniani są na kontrakty przez firmy zagraniczne. W rzeczywistości jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zlecenia dla zagranicznych klientów realizowali przedstawiciele wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i wirtualnych asystentek. Każdą pracę, jaką wykonujesz zdalnie, możesz również wykonać dla klienta z kraju innego niż Polska.

 

Współpracą z polskimi freelancerami zainteresowani są zarówno Polacy, którzy wyemigrowali i prowadzą firmy zagranicą, jak i firmy korzystające z międzynarodowych portali ogłoszeniowych dla freelancerów. Na tych ostatnich polscy wykonawcy wciąż mogą konkurować stawkami dzięki przelicznikowi obcej waluty na złotówkę.

Co musisz wiedzieć o wykonywaniu i rozliczaniu pracy zdalnej z zagraniczną firmą?

Formalności freelancera: dlaczego zagraniczni zleceniodawcy wolą rozliczenie B2B
Nawiązanie współpracy z osobą fizyczną dla zleceniodawcy oznacza konieczność podpisania umowy. W przypadku realizowania zlecenia dla firmy zagranicznej powstaje pytanie jaką umowę i według jakiego prawa powinniście zawrzeć?

Jeśli chcesz wykonać zlecenie dla zagranicznego klienta, kiedy mieszkasz zagranicą, w większości przypadków potrzebne ci będzie pozwolenie na pracę i/lub płacenie podatków w kraju, w którym przebywasz.
Z kolei kiedy mieszkając w Polsce chcesz wykonać zlecenie dla zagranicznej firmy, Twój zleceniodawca powinien zawrzeć z Tobą umowę o dzieło lub zlecenia – obie oznaczają dla niego konieczność przebicia się przez polskie przepisy i formalności.

Wszystko to sprawia, że zagraniczni klienci szczególnie cenią sobie rozliczenie B2B, w oparciu o fakturę. Dzięki Useme, taki wymóg nie jest już ograniczeniem dla freelancerów, którzy mają status osób fizycznych i nie prowadzą własnej firmy.

Co to jest faktura z odwróconym VATem i dlaczego Twój klient jej potrzebuje?

Cechą faktury jest to, że do wartości usługi lub towaru doliczany jest podatek VAT, który – jeśli firma jest płatnikiem tego podatku – może odliczyć (z tej możliwości nie skorzystają osoby fizyczne i firmy, które nie są VATowcami).

Zagraniczni klienci w rozliczeniu będą prawdopodobnie oczekiwali również faktury z odwróconym VATem (based on reversed charge), popularnie – choć nie do końca prawidłowo – nazywaną fakturą bez VAT lub zwolnioną z VAT.
Taki dokument sprawia, że zagraniczna firma nie płaci podatku VAT w Polsce, ale w swoim kraju prowadzenia działalności według obowiązującej w nim stawki – niejednokrotnie niższej niż polskie 23%.

Aby wystawiać faktury z odwróconym VATem nie wystarczy tylko prowadzić własną firmę. Należy być również płatnikiem europejskiego VATu i posiadać europejski VAT ID.
W Useme fakturę z odwróconym VATem dla zagranicznego klienta wystawisz w taki sam sposób, jak dla polskiego kontrahenta – wystarczy tylko wypełnić prosty formularz, wybierając kraj właściwy dla klienta i, jeśli to możliwe, podając jego numer podatkowy. Kraj prowadzenia działalności kontrahenta nie ma wpływu na prowizje od rozliczenia.

Waluta rozliczenia

Zanim podejmiesz współpracę z zagranicznym klientem, warto ustalić, w jakiej walucie będziecie się rozliczać. Pamiętaj, że mniej „popularne” waluty narodowe na ogół łączą się z wyższymi kosztami przelewów zagranicznych. To sprawia, że w transakcjach międzynarodowych opartych na tradycyjnych przelewach bankowych dominują euro i dolary.

W Useme wystawisz fakturę zagraniczną w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich.

Przelew wynagrodzenia i przewalutowania

Teoretycznie do rozliczenia z klientem zagranicznym potrzebne Ci będzie konto walutowe. Dlaczego? Jeśli Twój kontrahent przeleje Ci wynagrodzenie na zwykły rachunek złotówkowy, bank zaksięguje go po swoim kursie, na ogół mniej korzystnym od kursu w kantorze.

Posiadanie konta walutowego może łączyć się z dodatkowymi opłatami, dlatego freelancerzy stosują alternatywne rozwiązania, takie jak systemy płatności peer-to-peer połączone z kartami wielowalutowymi.

Podatki we współpracy z zagranicznym klientem

Jak w przypadku osiągnięcia jakiegokolwiek dochodu, tak również w przypadku współpracy z zagranicznym klientem freelancer ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy.

Freelancerzy, którzy mieszkają zagranicą i korzystają z rezydencji podatkowej (czyli mogą płacić podatki w miejscu zamieszkania) zobowiązani są zapłacić podatek według skali i zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Od tego zależy między innymi, kto jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku do właściwego urzędu: klient czy wykonawca.
W przypadku rozliczenia w Useme kiedy mieszkasz zagranicą wyślemy Ci wynagrodzenie w kwocie brutto do samodzielnego obliczenia i uregulowania podatku.

Freelancerzy, którzy jako osoby fizyczne mieszkają w Polsce i wykonują prace dla zagranicznych klientów w oparciu o umowy cywilnoprawne nie mają tego problemu. Obowiązek odprowadzenia podatku leży bowiem po stronie klienta.

Podobnie jest w przypadku rozliczenia z zagranicznym klientem na podstawie faktury VAT w Useme: serwis bierze na siebie wszystkie obowiązki pracodawcy. Dzięki temu Twój klient rozlicza się Tobą jak B2B, bez dodatkowych formalności i utrudnień.

Czy freelancera dotyczy podwójne opodatkowanie?

Przepis ten dotyczy przede wszystkim osób, które:

zagranicą pozostają ze zleceniodawcą w stosunku pracy lub stosunku służbowym
wykonują pracę nakładczą
mają spółdzielczy stosunek pracy
prowadzą działalność gospodarczą lub wykonują działalność osobiście
uzyskują dochody z tytułu majątkowych praw autorskich do wykonywanej poza granicami Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (ale z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi).
Aby praca w ogóle mogła podlegać podwójnemu opodatkowaniu, musisz przebywać poza granicami kraju do 183 dni i w tym czasie nie pobierać wynagrodzenia w Polsce.

Przepisy przewidują likwidację tzw. ulgi abolicyjnej, która w praktyce umożliwiała płacenie podatku tylko w jednym kraju (pochodzenia/zamieszkania lub w kraju osiągnięcia dochodu). Obecnie osoby pracujące na stałe zagranicą będą zobowiązane do zapłacenia polskiemu fiskusowi podatku od zagranicznych zarobków, jednak z możliwością odliczenia od podatku tych „danin”, które trafiły do fiskusa zagranicznego.

Zmiana ta nie ma faktycznego wpływu na freelancerów, którzy w Useme rozliczają się ze swoimi zagranicznymi klientami. Zgodnie z przepisami wykonujesz bowiem zlecenie w oparcie o umowę o dzieło dla polskiego zleceniodawcy (Useme), który następnie na podstawie faktury odsprzedaje wykonane dzieło Twojemu kontrahentowi.

 

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x