Zatrudnienie w salonie kosmetycznym – umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

Często różnego rodzaju gabinety kosmetyczne, salony urody i atelier podążając za trendami i oczekiwaniami klientek, wprowadzają nowe usługi. Wiąże się z koniecznością pozyskania współpracowniczki/ka. Rodzi się wtedy pytanie, jaką umowę zawrzeć z taką osobą. Czy zatrudnić ją na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło?

KUP 50% nowelizacja Ustawy od lipca 2018

Gdy 1 stycznia 2018 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne komentarzom nie było końca. Wielu twórców, zwłaszcza copywriterzy oraz tłumacze zgodnie twierdzili, że utwory, które wychodzą spod ich pióra bezwzględnie powinny podlegać pod korzystanie z wyższych kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich. Niecichnące dyskusje spowodowały, że 02.07.2018 roku Prezydent podpisał

Więcej

Site Footer