Copywriting a koszty uzyskania przychodu. KUP 20 czy KUP 50?

Hasło "stories matter" zachęcające do zostania copywriterem

Jako copywriter pewnie spotkałeś się z określeniem KUP podczas podpisywania umów o dzieło. Koszty uzyskania przychodu nawet o 50% zmniejszają dochód, czyli podstawę do wyliczenia podatku dochodowego. Niższe podatki to większa wypłata netto. Brzmi kusząco? Dowiedz się, kiedy jako copywriter masz prawo do KUP 50.  KUP 20 a przekazanie praw autorskich  Jak odliczyć KUP 20? Prawo do uzyskania 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu reguluje ustawa i w celu ich uzyskania nie musisz podejmować żadnych działań. Nie jest konieczne przekazywanie autorskich praw

Więcej

Roczny limit 50% KUP

Po wprowadzeniu zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w styczniu tego roku wielu twórców nie kryło niezadowolenia. W lipcu niektórzy z nich (tłumacze, twórcy gier komputerowych itp.) odetchnęli z ulgą. Dzięki najświeższym zmianom autorzy dzieł mogą przekazywać prawa autorskie z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu. Aby nie było tak różowo koszty, które można odliczyć od swoich przychodów

Więcej

KUP 50% nowelizacja Ustawy od lipca 2018

Gdy 1 stycznia 2018 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne komentarzom nie było końca. Wielu twórców, zwłaszcza copywriterzy oraz tłumacze zgodnie twierdzili, że utwory, które wychodzą spod ich pióra bezwzględnie powinny podlegać pod korzystanie z wyższych kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich. Niecichnące dyskusje spowodowały, że 02.07.2018 roku Prezydent podpisał

Więcej

Site Footer