Umowa o dzieło a prawa autorskie

Co oznacza przekazanie praw autorskich

Umowa o dzieło zakłada, że wykonawca dostarczy określony produkt lub dzieło. Powstaje więc pytanie o to, na ile twórca może dysponować swoimi pracami i jakie korzyści może czerpać, przekazując pracodawcy prawa autorskie do swojego dzieła. Umowa o dzieło to umowa rezultatu, co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznaczonego dzieła w określonym terminie w zamian za otrzymanie uzgodnionego wynagrodzenia. Co jednak dzieje się ze stworzonym dziełem? Czy wykonawca traci do niego prawa w momencie przekazania go zleceniodawcy? Co możesz

Więcej

Site Footer