Czym jest umowa o dzieło? Na czym polega, kiedy ją podpisać?

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Tak istotę umowy o dzieło definiuje Kodeks cywilny, jednak jak należy rozumieć przepisy? Jak taka umowa powinna wyglądać, jak określić należne wynagrodzenie, jakie prawa przysługują wykonawcy dzieła, a jakie ma obowiązki? Wyjaśniamy, czym jest umowa o dzieło, na czym polega i o czym należy pamiętać, żeby wszystko przebiegło zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co to jest umowa o dzieło? Co łączy umowę o dzieło

Więcej

Site Footer