Tłumaczenia a koszty uzyskania przychodu. Czy tłumacz ma prawo do KUP 50?

Wyższe koszty uzyskania przychodu to niższy podatek. Dwie dostępne ryczałtowe wysokości kosztów uzyskania przychodu (w skrócie KUP) to 20 i 50%. Dzięki KUP 50 podatek dochodowy odliczasz tylko od połowy wartości przychodu, według zasady:

przychód – koszt uzyskania przychodu = dochód.

Koszty uzyskania przychodu to kontrowersyjny temat na rynku tłumaczeń. 

Czy tłumacze mają prawo do KUP 50?

tłumacz pracujący zdalnie na laptopie. Obok stoi kubek kawy

KUP 50 dla tłumaczy zmiany w ustawie 

Wprowadzona w 2018 roku Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wniosła nieco zamieszania na rynek tłumaczeń. Przed zmianami każdy tłumacz przekazujący prawa autorskie do utworu miał prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu o wysokości 50%. Prawa autorskie dotyczyły natomiast każdej pracy o oryginalnym i unikalnym charakterze. Po wejściu w życie ustawy tłumacze zostali wykluczeni z grona twórców mających możliwość odliczenia KUP o wysokości 50%. Wszystkie tłumaczenia, niezależnie od ich wartości artystycznej, były rozliczane na KUP 20. 

Dopiero nowelizacja z lipca 2018 roku przywróciła tłumaczom prawa sprzed wprowadzenia ustawy. Czy to znaczy, że w przypadku każdego rodzaju tłumaczeń możesz odliczyć aż 50 % kosztów uzyskania przychodu? Niestety nie, twoja praca musi spełniać kilka warunków wyszczególnionych poniżej

Warunki uzyskania kup 50% w tłumaczeniach pisemnych 

Tłumacz pisemny ma prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu przy spełnieniu dwóch warunków: podpisania umowy o dzieło i przekazania autorskich praw majątkowych.  Pamiętaj, że fiskus nie pozwala na korzystanie z preferencji KUP 50 osobom prowadzącym działalność gospodarczą. 

Jaka umowa dla tłumacza?

Umowa o dzieło jest popularnym sposobem rozliczenia u tłumaczy z kilku powodów. Wymaga stosunkowo niewielu formalności, ma prosty sposób obliczania podatku i co najważniejsze – zapewnia możliwość odliczenia aż 50% kosztów uzyskania przychodu. Można podpisać ją pomiędzy firmą a osobą fizyczną lub pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. Jeżeli pracujesz jako freelancer, być może zauważyłeś, że wiele firm niechętnie podpisuje umowy o dzieło i preferuje wystawianie faktury. Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a chcesz rozliczyć się w ten sposób, możesz skorzystać z pośrednictwa Useme. Jako freelancer podpisujesz umowę o dzieło z portalem, a my wystawiamy fakturę zleceniodawcy. 

Drugim koniecznym warunkiem jest przekazanie autorskich praw majątkowych. Czy każdy tłumacz ma do tego prawo? 

Kiedy tłumacz może przekazać prawa autorskie? 

Zanim rozważymy temat praw autorskich, musimy zdefiniować kim jest twórca i czym jest utwór, którego dotyczą te prawa. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych za przedmiot prawa autorskiego uważa przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od ich formy i tematyki. Aby działalność została uznana za twórczą, musi spełniać określone kryteria, takie jak unikalność, osobiste ujęcie przez twórcę, kreatywność i wykorzystanie wyobraźni autora. Za przejaw twórczości możemy uznać tylko taką pracę, która po wykonaniu przez różnych autorów cechuje się niepowtarzalnością rezultatów. 

Ocena czy dane dzieło może być przedmiotem praw autorskich wciąż budzi wątpliwości w środowisku prawniczym. Powodem jest subiektywność określeń użytych w ustawie do opisu utworu. Zastrzeżenia pojawiają się względem takich tekstów jak dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, konserwacji lub instalacji, a także “suche” teksty o charakterze informacyjnym. 

Podobna niepewność może pojawić się w  przypadku tłumaczeń powyższych tekstów. 

Koszty uzyskania przychodów w tłumaczeniach artystycznych 

Sytuacja jest najprostsza w przypadku tłumaczeń artystycznych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga od autora własnej interpretacji i wrażliwości artystycznej. Tłumaczenia literatury są zwykle niepowtarzalne, czyli mało prawdopodobne jest, aby dwie osoby były autorami takiej samej interpretacji. W ten sposób tłumaczenia artystyczne spełniają wszystkie kryteria ustawowej definicji utworu. Autor tłumaczenia literackiego ma prawo do odliczenia KUP 50 przy podpisaniu umowy o dzieło i przekazaniu praw autorskich. 

KUP 50 a tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Wątpliwości mogą pojawić się w przypadku tłumaczeń treści technicznych, pozostawiających tłumaczowi niewielkie pole do interpretacji.

Także w tłumaczeniach przysięgłych każdy tłumacz powinien osiągnąć ten sam rezultat pod względem przekazu treści. Tłumaczenia przysięgłe często dotyczą dokumentów zawierających wiele specjalistycznych określeń, na przykład medycznych lub prawniczych. Tłumacz musi dobrać wierne odpowiedniki tych określeń, aby zachować precyzję tłumaczenia. Własna interpretacja i wyobraźnia nie są w tym przypadku wskazane, a wynik tłumaczenia nie zawsze można uznać za przejaw działalności twórczej.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x