ULGA abolicyjna – zmiany od 2021 roku

Każdy człowiek na ziemi, który legalnie zarabia pieniądze musi odprowadzić podatek od swoich dochodów. Podatek powinien być opłacony tam, gdzie dana osoba przebywa ponad 183 dni w roku (jest tam rezydentem podatkowym) oraz tam gdzie posiada centrum interesów życiowych lub gospodarczych. A co jeśli mieszkasz w Polsce, ale zarabiasz lub dorabiasz za granicą?

 

Podwójne opodatkowanie – przepisy ważne do końca 2020

Będąc polskim rezydentem podatkowym, ale pracując za granicą jesteś narażony na płacenie podatku w obu krajach. Aby tego uniknąć w 2008 roku została podpisana Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 894).

 

Istnieją dwa mechanizmy, które pozwalają na uniknięcie podwójnego opodatkowania:

 

– metoda wyłączenia z progresją

Do podstawy opodatkowania w Polsce nie jest wliczany dochód osiągnięty za granicą. Aby jednak ustalić stawkę podatku od pozostałego dochodu, który został osiągnięty w Polsce należy zsumować dochód z Polski oraz ten zagraniczny. W praktyce oznacza to, że dochód Polski opodatkowany jest stawką, która byłaby zastosowana gdyby dochód zagraniczny nie był zwolniony. Jest to metoda o wiele korzystniejsza i dotyczy umów m.in. z Albanią, Cyprem, Czechami, Francją, Hiszpanią, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Szwecją, oraz Włochami.

 

– metoda proporcjonalnego odliczenia

Polega na opłacaniu różnicy pomiędzy należnym podatkiem w Polsce, a podatkiem odprowadzonym w innym kraju. Odliczony podatek nie może przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. Jest to rozwiązanie mniej korzystne. Przewidują to obecnie umowy obowiązujące z: Austrią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Litwą, Rosją, Słowacją, Słowenią, Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią i Irlandią Północną.

W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna ma na celu wyrównanie obciążeń podatkowych wynikających ze stosowania metody proporcjonalnego odliczenia.

Dotyczy ona dochodów osiąganych poza terytorium RP ze źródeł:

• stosunek pracy,
• stosunek służbowy,
• praca nakładcza,
• spółdzielczy stosunek pracy,
• działalność gospodarcza,
• działalność wykonywana osobiście oraz z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Ulga abolicyjna – zmiany od 2021

28 października 2020 została uchwalona nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą między innymi art. 27g ustawy o PIT, która głosi, że z ulgi abolicyjnej będą mogli korzystać wszyscy podatnicy, ale kwota odliczenia od podatku dochodowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł. Praktycznie oznacza to, że osoby które zarobią w przeliczeniu na złotówki 8000 zł lub więcej będą musiały zapłacić podatek w Polsce w wysokości 17%, a po przekroczeniu 85528 zł aż 32%.

Freelancerzy, a klienci zagraniczni

Polscy freelancerzy, którzy współpracują z zagranicznymi klientami, a zlecenia wykonują na miejscu w Polsce, nie muszą się przejmować. Tym bardziej jeśli umowy rozliczane są przez serwis Useme. Formalnie stronami umowy o dzieło są polskie podmioty, a umowa jest wykonywana na terenie Polski.

Useme sp. z o.o. zawiera umowy cywilnoprawne z freelancerami, więc nie ma tu mowy o podwójnym opodatkowaniu. Nawet jeśli wynagrodzenie otrzymują w innej walucie, podatki są opłacane tylko w Polsce. Dopiero na etapie odsprzedaży dzieła na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego pojawia się element transakcji transgranicznej, która jest rozliczana na podstawie faktury wystawionej przez Useme sp. z o.o.

Jeśli jesteś Polakiem, ale mieszkasz za granicą już jakiś czas i posiadasz zagraniczny numer podatkowy również nie dotyczą Cię zmiany w ww. Ustawie.

 

Żródła:
1. https://www.podatnik.info/publikacje/uwaga-ulga-abolicyjna-2020-nadchodza-wazne-zmiany,5857e2
2. https://doradca-podatkowy.net.pl/2020/10/14/zmiany-w-uldze-abolicyjnej-przyklady-praktyczne/
3. https://www.pitax.pl/wiedza/przepisy-i-wskazniki/zmiany-w-uldze-abolicyjnej/
4. https://www.ey.com/pl_pl/hr-wave/co-dalej-z-ulga-abolicyjna
5. https://strefabiznesu.pl/juz-obowiazuje-wazna-zmiana-w-pit-14122020-czesc-pracujacych-za-granica-znow-zaplaci-podatek-od-dochodu-podwojnie-kto-kiedy/ar/c3-15208440

 

Fot: olia danilevich from Pexels

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x