Zerowy PIT – czy zmieniać umowę o dzieło na umowę zlecenia?

Wprowadzenie przez ustawodawcę tzw. „zerowego PITu” dla osób przed 26 rokiem życia zachęca do zamieniania umów o dzieło na umowy zlecenia. Taka opcja dla niektórych wykonawców jest bardziej atrakcyjna finansowo. Ostrzegamy – w wielu przypadkach może to być działanie nieuprawnione i narazi zleceniodawcę na konsekwencje finansowe.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Do „zerowego PITu” nie zostały jednak zakwalifikowane umowy o dzieło.

Do niedawna to właśnie umowy o dzieło, w porównaniu z umowami zlecenia, były bardziej atrakcyjne. W umowach zlecenia oprócz zaliczki na podatek dochodowy należało również opłacać składki na ZUS. W umowach o dzieło pozostawał sam podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Przed nowelizacją większość energii wykonawców i zleceniodawców była wkładana w taką interpretację przedmiotu umowy, żeby można ja było zaklasyfikować jako dzieło. Oczywiście nie zawsze to było możliwe – w wielu artykułach naszego portalu Umowa o Dzieło tłumaczyliśmy na konkretnych przypadkach jak właściwie kwalifikować przedmiot umowy – tłumaczyliśmy co wolno, a co nie.

Po nowelizacji coraz częściej występuje tendencja odwrotna – czyli próby zaklasyfikowania umowy o dzieło jako umowy zlecenia. Niestety wiele osób podchodzi do tematu dość bezrefleksyjnie – warto więc wytłumaczyć kilka kwestii.

Czy na pewno się opłaca?

Przede wszystkim należy się zastanowić, czy na pewno „zerowy PIT” będzie się nam opłacał w przypadku umowy zlecenia. W najbardziej korzystnej sytuacji są osoby przed 26 rokiem życia, posiadające status studenta – rozliczając umowę zlecenia nie będą mieli potrącenia ani na podatek dochodowy ani na składki ZUS.

Osobom przed 26 rokiem życia, nie będącym studentami, ale posiadającym inną umowę zlecenia lub o pracę, gdzie już odprowadzany jest ZUS – będzie potrącona z przychodu tylko składka zdrowotna.

Osobie przed 26 rokiem życia, niebędącej studentem, niemającej umowy o pracę czy zlecenia u innego pracodawcy – będą odliczone od przychodu wszystkie składki zdrowotne płacone do ZUS. W tym przypadku warto się zastanowić, czy składki nie będą wyższe od zaliczki na podatek dochodowy płaconej w przypadku umowy o dzieło.

Wszystko w ramach rozsądku

Jednak dla wielu osób po nowelizacji ustawy umowa zlecenia będzie bardziej korzystna. Właśnie ta grupa społeczna, czyli najczęściej studenci przed 26 rokiem życia, masowo starają się przeformułować kategorię prac dotychczas wykonywanych w ramach umowy o dzieło.

W niektórych przypadkach może to być nawet uzasadnione i niebudzące sprzeciwu kontrolerów z Urzędu Skarbowego. Najlepszym przykładem jest praca polegająca na administrowaniu stroną, fan pagem itp. Wiele osób rozliczało do niedawna taką pracę jako umowę o dzieło wpisując jako tytuł np. zamieszczenie 15 wpisów / postów / opinii. Umowa była skonstruowana poprawnie, posiadała wszelkie przesłanki do weryfikacji konkretnego dzieła.

Tymczasem taką samą pracę można z powodzeniem zatytułować np. administracja strony, prowadzenie fan page itp. W takiej optyce mamy już do czynienia ze starannym działaniem w określonym czasie – a więc zachodzą podstawowe przesłanki do rozliczenia pracy w ramach umowy zlecenia.

Tak jak do tej przestrzegaliśmy przed nieuprawnionymi i „na siłę” zmianami kategorii, żeby „ze zlecenia wyszło dzieło” – tak przestrzegamy teraz w drugą stronę. Wykonanie mebla, namalowanie obrazu, wykonanie zdjęcia, napisanie programu komputerowego, uszycie spodni itp. – to ewidentnie jest wykonanie istniejącego w rzeczywistości dzieła.

Przyjdzie US a nie ZUS

Przed nowelizacją wykonawcy i zleceniodawcy najbardziej obawiali się kontroli z ZUS. Teraz natomiast możemy spodziewać się większej aktywności kontrolerów z Urzędu Skarbowego. W razie kontroli skarbowej i stwierdzeniu przez US, że dana usługa była dziełem i powinna być objęta PIT, zleceniodawca będzie musiał zapłacić podatek od dzieła wraz z odsetkami.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x