Zgłaszanie do rejestru ZUS umów o dzieło – nowy obowiązek

Od 1 stycznia 2021 roku, wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło. Kogo dotyczy ten obowiązek i w jakich sytuacjach oraz w jakim celu został wprowadzony?

 

Obowiązek ten – z czego wiele osób może nie zdawać sobie sprawy – został wprowadzony przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, a dokładnie w art. 22 ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020. 568).

Przepis nakłada na płatników składek oraz na osoby fizyczne zamawiające wykonanie dzieła, zgłoszenie faktu zawarcia umowy o dzieło w terminie 7 dni od jej zawarcia, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Krotko mówiąc, chodzi o takie umowy o dzieło, które zawieramy z osobą z którą nie łączy nas stosunek pracy lub jeśli osoba wykonująca umowę o dzieło związana jest stosunkiem pracy, lecz nie wykonuje tej pracy na rzecz swojego pracodawcy.

Obecnie nie jest jeszcze określona forma takiego zgłoszenia, jednak minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, powinien w drodze rozporządzenia określić wzór formularza dotyczącego informacji o zawartych umowach o dzieło.

Zgłaszanie, to nie oskładkowanie

Obowiązku zgłaszania umowy o dzieło do ZUS, nie należy mylić z „oskładkowaniem” umowy o dzieło. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło w celach ewidencyjnych, rejestrowych.

Uzasadnienie do projektu w/w ustawy jest w tym zakresie nieco lakoniczne, jednak wskazuje, że celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło oraz umożliwienie udostępniania informacji o umowach o dzieło ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

W jakim celu?

Zadać można pytanie, w jakim celu prowadzony będzie taki rejestr? Pomimo iż o „oskładkowaniu” umowy o dzieło mówi się już od dawna, póki co zmiany takie się nie zapowiadają. Jednakże dzięki rejestrowi umów o dzieło, ZUS będzie mógł kontrolować i weryfikować, czy przypadkiem nie są to jednak umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług – od których już składki należy odprowadzać.

Dlatego też warto skonsultować z prawnikiem treść umów, którymi się posługujemy, aby nie było wątpliwości, czy są one umowami o dzieło, zlecenia czy też o świadczenie usług.

 

Adwokat Katarzyna Staszczyk

Dowiedz się więcej: Kancelaria Adwokacka Katarzyna Staszczyk

adw.kstaszczyk@gmail.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x