Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę o dzieło – kto może otrzymać 2080 zł na podstawie Tarczy Antykryzysowej

Obowiązują już przepisy wprowadzające tzw. tarczę antykryzysową. Wśród rozwiązań, które mają ratować polską gospodarkę przed katastrofą, znajdziemy między innymi przepisy wprowadzające świadczenie postojowe. O aktualnie świadczenie postojowe będzie można ubiegać się nawet trzykrotnie.

 

Świadczenie postojowe przysługiwać będzie między innymi osobom wykonującym osobom wykonującym umowę cywilnoprawną, tj. umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, umowę agencyjną.

Aby domagać się świadczenia postojowego musimy spełniać następujące warunki:

• Świadczenie jest należne osobom zamieszkującym terytorium RP, które są obywatelami polskimi lub są posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

• Wypłaty można domagać się, gdy w wyniku wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w działalności podmiotu, który wypłaca wynagrodzenie osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

• Świadczenie nie będzie należne osobie, która wykonuje umowę cywilnoprawą, jeśli podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną, w tym umowę o dzieło, muszą spełnić dodatkowo następujące warunki:

• Umowę cywilnoprawną zawarły przed 1 lutego 2020 r.

• Przychód z umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty 15.681 zł.

Kwota świadczenia postojowego co do zasady wynosi 2080 zł

Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe jest niższa niż 1300 zł, świadczenie wynosi równowartość sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Wniosek o świadczenie postojowe składamy do ZUS. Za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło wniosek składa zamawiający. Wnioski mogą być składane najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wzór wniosku o świadczenie postojowe można znaleźć na stronach ZUS:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RSP_C_PAPIER_31.03.2020.docx/6ab1eca3-2c2b-16de-6b61-9f547edd685d

Należy pamiętać o tym, że świadczenia dołączane do wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Radca prawny Agnieszka Przybylska

Dowiedz się więcej: www.kancelariaprzybylska.pl

biuro@kancelariaprzybylska.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x