Umowy cywilnoprawne – zaliczka PIT oraz składki do ZUS

Jesteś zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę i zlecenie? A może już wykonałeś usługę dla klienta, macie ustaloną kwotę wynagrodzenia, jednak nasuwa się ważne pytanie: ile tak naprawdę otrzymasz na „rękę”, jakie składki musisz zapłacić i ile wynoszą wszystkie opłaty, które obniżą Twoją wypłatę?

Umowy cywilnoprawne – składki do ZUS

Umowa o dzieło

Tak jak już pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów (Umowa o dzieło na tle umowy o pracę i zlecenie) umowa o dzieło jest najprostszą z umów istniejących w Polsce. Jest to tzw. umowa efektu, czyli najważniejszy jest końcowy efekt pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie dzieła i za jego jakość, a klient zobowiązuje się odebrać prace i wypłacić wynagrodzenie. Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS, obligatoryjnie pobierana jest tylko zaliczka na podatek dochodowy (18%). Twórca dzieła może dodatkowo obniżyć koszty podatku dochodowego przekazując do niego prawa autorskie. Przypomnijmy:

Przykładowe obliczenia na kwocie 1000 zł brutto dla wykonawcy:

  • Umowa o dzieło z PPA

zaliczka PIT = 18%*(50%*1000) = 90 zł
kwota netto do wypłaty – 1000-90 = 910 zł

  • Umowa o dzieło bez PPA

<200 zł

zaliczka pit – 18%*199 = 36 zł
kwota netto do wypłaty – 199-36 = 163 zł

>200 zł

zaliczka pit – 18%*(80%*1000) = 144 zł
kwota netto do wypłaty – 1000-144 = 856 zł

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to tzw. umowa starannego wykonania, liczą się dobre chęci i starania, a wynagrodzenie liczone jest za roboczogodzinę. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt pracy. Od 1 stycznia 2018r minimalna stawka za godzinę pracy na umowę zlecenie ustalona jest na 13,70 zł brutto.

Umowa zlecenie jest objęta ubezpieczeniem społecznym (emerytalna, rentowa, wypadkowa) i zdrowotnym. Składka chorobowa jest dobrowolna. W zależności od tego jaki status zatrudnienia posiadasz składki płacone od umowy zlecenie mogą się różnić:

  • Studenci i uczniowie do 26 roku życia

Nie są pobierane żadne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, tylko zaliczka PIT, dlatego wynagrodzenie końcowe na „rękę” wynosi tyle samo co w przypadku umowy o dzieło.

Przykładowe obliczenia na kwocie 1000 zł brutto dla wykonawcy:

zaliczka PIT = 18%*(50%*1000) = 90 zł

kwota netto do wypłaty – 1000-90 = 910 zł

  • Osoby niezatrudnione (nie studenci) lub zatrudnione, ale z wynagrodzeniem niższym niż minimalna krajowa, emeryci i renciści
    *uwaga! Koszty pracodawcy są różne dla każdego przypadku, ale nie wpływa to na wysokość wynagrodzenia netto

Opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Przykładowe obliczenia na kwocie 1000 zł brutto dla wykonawcy:

zaliczka PIT 59 zł (5,9%)

ubezpieczenie zdrowotne 79,87 zł (7,99%)

ubezpieczenie rentowe 15 zł (1,5%)

ubezpieczenie emerytalne 97,60 zł (9,76%)

kwota netto do wypłaty – 1000-59-79,87-15-97,60 = 748,53 zł

  • Osoby zatrudnione, z wynagrodzeniem równym lub wyższym niż minimalna krajowa

Opłacana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykładowe obliczenia na kwocie 1000 zł brutto dla wykonawcy:

zaliczka PIT 67 zł (6,7%)

ubezpieczenie zdrowotne 90 zł (9%)

kwota netto do wypłaty – 1000-67-90 = 843 zł

  • Osoby zawierające umowę zlecenie z tym samym pracodawcą

Opłacane są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne wraz z chorobową oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, tak jak w przypadku umowy o pracę.

  • Osoby zawierające kilka umów zlecenie z różnymi zleceniodawcami

Opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne od każdej umowy dopóki suma wynagrodzeń brutto nie da kwoty aktualnego minimalnego krajowego wynagrodzenia (2100 zł brutto od 2018r). Składka chorobowa jest dobrowolna. Kiedy suma wynagrodzeń wszystkich umów zleceń przekroczy minimalną krajową wtedy opłacana jest tylko składka zdrowotna.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Zgodnie z polskim prawem podatkowym każda osoba płacąca podatki w Polsce musi rozliczyć się z tzw. Fiskusem. Z tego względu na zakończenie roku podatkowego powinieneś otrzymać pit-11 od każdego ze swoich zleceniodawców. Pamiętaj, że nie otrzymasz pitu-11 jeśli Twoje umowy opiewały na mniej niż 200 zł brutto. Podatek pobierany jest wtedy ryczałtem (18%) i nie ma obowiązku wliczania tego do rocznego rozliczenia.

Inne możliwości rozliczenia z klientem

Jeśli masz wątpliwości co do podpisywanej umowy lub obawiasz się oszustw finansowych ze strony zleceniodawcy (np. związanych z wysokością opłacanych składek) możesz skorzystać z serwisów takich jak useme.eu. W serwisie rozliczysz wszystkie umowy o dzieło. Ponadto jeśli jesteś studentem lub osobą, która w danym miesiącu osiągnęła już wynagrodzenie równe lub wyższe minimalnej krajowej, w useme.eu rozliczysz również umowę zlecenie. Administrator serwisu jako Twój formalny zleceniodawca odprowadzi za Ciebie podatki oraz składkę zdrowotną do US i ZUS, a w razie jakichkolwiek pytań udzieli niezbędnych informacji w tym temacie. Useme.eu zajmie się również sporządzeniem dokumentu PIT-11 dla Ciebie.

Mamy nadzieję, że choć trochę rozjaśniliśmy wasze wątpliwości i okazało się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. A Wy jak rozliczacie się z Waszymi klientami? Korzystacie z serwisów podobnych do useme.eu? Piszcie w komentarzach.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x