Umowy cywilnoprawne z nieletnimi

Niedługo wakacje – wielu młodych ludzi pragnie zarobić na wycieczkę marzeń lub zebrać pieniądze na inwestowanie w swoją pasję. Prace jakie zazwyczaj wykonują niepełnoletni są to prace sezonowe, takie jak sprzedaż pamiątek, roznoszenie ulotek, czy zbieranie owoców. Pracodawcy zawierają z dziećmi głównie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jak prawo cywilne reguluje zatrudnianie osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i czy rodzic musi wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Małoletni i zdolność do czynności prawnych

Zgodnie z prawem cywilnym małoletni to osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli taka, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Uzyskując pełnoletność nabywamy pełną zdolność do czynności prawnych, jednak od tej reguły istnieją wyjątki, takie jak np. uzyskanie pełnoletności przez kobiety, które wychodzą za mąż w bardzo młodym wieku. Osoby w wieku do 13 roku życia nie posiadają w ogóle zdolności do czynności prawnych. Natomiast osoby w wieku 13- 18  lat posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Umowy cywilnoprawne zawierane z małoletnim

  • narodziny – 13 lat

W imieniu dzieci do 13 roku życia działają opiekunowie ustawowi, którzy dokonują za nie wszystkich czynności prawnych. Co ciekawe małoletni do ukończenia 13 roku życia mogą zawierać sami umowy, ale tylko powszechnie zawierane w drobnych sprawach życia codziennego, np. kupno gazety, pieczywa czy choćby drobnej zabawki. Umowa ta jest ważna od momentu jej wykonania o ile w rażący sposób nie krzywdzi małoletniego.

  • 13 – 18 lat

Niepełnoletni, którzy ukończyli 13 lat mogą sami zawierać umowy, ale wymaga to zgody od opiekuna prawnego. Zgoda nie musi być pisemna. Umowa podpisana samodzielnie przez osobę niepełnoletnią może być potwierdzona później przez opiekuna lub przez samą osobę zainteresowaną kiedy osiągnie ona pełnoletniość.
Tak jak w dzieci do 13 roku życia osoba w wieku od 13 do 18 lat może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach bieżących życia codziennego.

Opiekun prawny

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekunem prawnym dziecka są rodzice, pod władzą których się ono znajduje. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy czynność prawna dokonywana jest między dziećmi lub między rodzicem i dzieckiem. Rodzice nie mogą być wtedy opiekunem prawnym dziecka. W takiej sytuacji opiekunem jest kurator ustanowiony przez sąd. Osoby, które przysposobiły dziecko są traktowane na równi z rodzicami.

Składki ZUS za małoletniego

Jeśli osoba, z którą zawieramy umowę cywilnoprawną jest uczniem nie ma obowiązku opłacania za nią składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne do ZUSu.
Jeśli młodociany się nie uczy należy opłacać za niego wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Zaliczka na podatek dochodowy – PIT 11

Zaliczka na podatek dochodowy jest liczona taka samo jak w przypadku osoby pełnoletniej. Zleceniodawca na zakończenie roku podatkowego powinien wystawić dokument PIT-11. Na podstawie tego dokumentu opiekun prawny nieletniego wypełnia PIT-37 z uwzględnieniem danych dziecka.
Tak samo jak w przypadku wszystkich zleceniobiorców pełnoletnich jeśli wynagrodzenie wyniosło mniej niż 200 zł brutto zaliczka jest pobierana ryczałtem i nie jest wykazywana w rozliczeniu rocznym.

Co powinna zawierać zgoda opiekuna prawnego?

– miejscowość, data

– dane opiekuna prawnego

– dane dziecka

-dane zleceniodawcy

-czytelny podpis opiekuna prawnego

Podsumowanie:

Zawierając umowę cywilnoprawną z młodą osobą należy być pewnym, że ukończyła 13 lat. Ponadto niezbędna jest zgoda na zawarcie takiej umowy od opiekuna prawnego. Wielu młodych ludzi w wieku 16, 17 lat potrafi wykonywać niezłe strony internetowe, bardzo ciekawe grafiki itp. Warto pamiętać, że nawet jeśli zleceniobiorcy brakuje kilku miesięcy do uzyskania pełnoletniości ważna zgoda od rodzica powinna znaleźć się w  załącznikach do umowy. Ewentualnie po wykonaniu usługi wykonawca po osiągnięciu pełnoletności sam może potwierdzić zawarcie ww. umowy.

Istnieje wiele serwisów, które pomagają w rozliczaniu umów. Na przykład w useme.com nie musisz martwić się o pozwolenia od rodziców na zawarcie umowy, administratorzy serwisu biorą wszystkie sprawy związane z rozliczeniem na siebie.

A wy zawieracie umowy cywilnoprawne z małoletnimi? Korzystacie z serwisów podobnych do useme.com? Czekamy na komentarze.

 

Zdjęcie autorstwa Gary Barnes z Pexels

 

 

3.3 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer

0
Would love your thoughts, please comment.x