Blog Posts

Gabinety kosmetyczne – umowy o dzieło czy zlecenia?

Często różnego rodzaju gabinety kosmetyczne, salony urody i atelier podążając za trendami i oczekiwaniami klientek wprowadzają nowe usługi. Wprowadzenie ich do swojego cennika niejednokrotnie wiąże się z koniecznością pozyskania współpracowniczkę/ka, którzy mają na danym polu już duże doświadczenie i umiejętności. Rodzi się wtedy pytanie jaką umowę zawrzeć z taką osobą. Czy będzie to umowa zlecenia czy o dzieło?

Jak się rozliczyć z klientem zagranicznym?

Współpraca z zagranicznymi firmami to coraz bardziej zauważalna część rynku pracy zdalnej. Dotyczy zwłaszcza takich branż jak programowanie i szeroko pojęte usługi IT, w których polscy programiści zatrudniani są na kontrakty przez firmy zagraniczne. W rzeczywistości jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zlecenia dla zagranicznych klientów realizowali przedstawiciele wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i wirtualnych asystentek. Każdą pracę, jaką wykonujesz zdalnie, możesz również wykonać dla klienta z kraju innego niż Polska.

Umowa licencyjna

Zasady przenoszenia praw autorskich do utworów zapisane są w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Większość z nas myśląc o przeniesieniu praw autorskich nie ma świadomości, że istnieją różne rodzaje umów, które pozwalają nam to zrobić. Umowy te mogą obejmować różne pola eksploatacji utworu oraz być ograniczone w czasie. Jedną z umów jest właśnie umowa licencyjna.

Licencja a przekazanie praw autorskich w umowie o dzieło

Kiedy wykonujesz pracę w ramach umowy o dzieło, w jej wyniku powstają nowe utwory lub produkty – dzieła, najczęściej o autorskim, unikalnym charakterze. Polskie prawo stanowi, że możesz przekazać do nich majątkowe prawa autorskie, a tym samym uzyskać wyższe wynagrodzenie, obniżając podatek dochodowy dzięki kosztom uzyskania przychodu. Dlaczego twórcy nie zawsze korzystają z przekazania praw autorskich? Zdarza się, że zrealizowane dzieło jest uniwersalne i możesz wykorzystać je również na potrzeby innych klientów. W takiej sytuacji zamiast rezygnować z majątkowych praw

Więcej

Zmiany w dziele z przeniesieniem praw autorskich

W wielu przypadkach do wykonanej pracy w ramach umowy o dzieło autorzy przekazują majątkowe prawa autorskie dla zleceniodawcy. Oznacza to, że ten ostatni może dysponować danym utworem – publikować, umieszczać, prezentować, eksponować itp. praktycznie w dowolnym miejscu otaczającej nas rzeczywistości. Czy może jednak w takim dziele dokonać jakichś zmian, modyfikacji, ulepszeń itp? Czasem tak, czasem nie – od czego to zależy?

Prawa autorskie majątkowe do projektu budowlanego

Umowa o wykonanie projektu budowlanego zaliczana jest do umów o dzieło. Ma to istotne znaczenie zarówno ze względu na zasady oskładkowania wynagrodzenia za wykonanie projektu, jak i zasady odpowiedzialności za ewentualne wady projektu. Strony umawiające się na wykonanie projektu budowlanego powinny pamiętać także o innym ważnym aspekcie prawnym umowy, jakim są prawa autorskie majątkowe do projektu.

Redakcja tekstu, korekta – dzieło czy zlecenie?

Redagowanie tekstu lub jego korekta – na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, że to typowa umowa o dzieło. Przecież w jego wyniku powstaje weryfikowalny utwór, istniejący w otaczającej nas rzeczywistości. Jak często zdarza się na naszym portalu – nie jest to do końca oczywiste.

Polski Ład – co się zmienia w umowach o dzieło i umowach zlecenia?

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie Polski Ład – zespół przepisów, które całkowicie zmieniają zasady w podatku dochodowym dla wszystkich osób zarabiających w Polsce, niezależnie od formy zatrudnienia. W kontekście Polskiego Ładu najczęściej mówi się o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – ta grupa to również część samozatrudnionych wolnych strzelców. Polski Ład dotyczy również osób fizycznych, w tym także freelancerów, którzy realizują zlecenia w oparciu o umowę zlecenia i o dzieło. Co zatem Polski Ład zmienia dla freelancerów-osób

Więcej

Site Footer